Pożyczka hipoteczna jest kredytem na dowolny cel, zabezpieczonym hipotek± na nieruchomo¶ci.
Służy nam pomoc±, jeżeli chcemy zrealizować większe inwestycje, chcemy zrealizować życiowe plany czy po prostu spiętrzyły nam się wydatki.

Pożyczka hipoteczna cieszy się dużym zainteresowaniem w¶ród kredytobiorców. Korzystaj± z niej przede wszystkim osoby, które planuj± inwestycje nie zwi±zane z zakupem lub remontem mieszkania. FIN-PRO oferuje doradztwo i pomoc w uzyskaniu pożyczki hipotecznej.

Dysponujemy ofert± banków, których produkty hipoteczne s± najbardziej atrakcyjne na rynku. Dbamy o Klienta, dobieraj±c ofertę najbardziej odpowiadaj±c± potrzebom i możliwo¶ciom. Pomagamy przygotować dokumentację kredytow± oraz ułatwiamy kompletowanie zał±czników.

W celu przygotowania oferty prosimy o wypełnienie ankiety lub kontakt z Doradc± FIN-PRO.