Poradnik kredytobiorcy

Zakup mieszkania lub domu, to czsto najwaniejsza decyzja w yciu. Jednoczenie decyzja o sposobie sfinansowania zakupu jest, zaraz po decyzji o wyborze nieruchomoci, najistotniejszym krokiem przybliajcym nas do posiadania wasnego M.

Zanim podejmiemy decyzj o wyborze banku, w ktrym zacigniemy kredyt, warto zada sobie kilka podstawowych pyta. Odpowied na te pytania powinna pozwoli na prawidowy wybr kredytu spord szerokiej oferty bankw. Pamitajmy, e nie zawsze ten "najtaszy" kredyt jest dla nas najlepszy. Czasami inne cechy kredytu mog okaza si istotniejsze od oprocentowania lub wysokoci raty.

Podstawowym pytaniem, ktre powinnimy sobie zada to:

NA CO NAS STA?

Naley skrupulatnie sprawdzi jakimi rodkami wasnymi dysponujemy. Bierzemy pod uwag posiadan gotwk, oszczdnoci ulokowane w rnego rodzaju inwestycjach oraz ZDOLNOSC KREDYTOW.

Naley wiedzie, e niektre banki udziel kredytu na 100% inwestycji, lub nawet wicej, jednak taki kredyt zwizany jest z dodatkowymi kosztami wynikajcymi z wikszego ni standardowe ryzyko szacowane przez banki. Standardowo banki wymagaj 10-20% udziau wasnego, a przy mniejszym wkadzie wasnym oferuj podwyszenie mary, wysz prowizj lub dodatkowe ubezpieczenia.

ZDOLNO Kredytowa, to maksymalna wysoko kredytu, ktr Bank jest gotowy nam udzieli. Uzaleniona jest od wysokoci dochodw osb przystpujcych do kredytu, iloci osb w gospodarstwie domowym, wysokoci naszych zobowiza (raty innych kredytw, limity kart kredytowych, alimenty, itp.). Kady Bank inaczej okrela zdolno kredytow.

Trzeba pamita, e nie wszystkie banki akceptuj wszystkie rda dochodw.
Nie zawsze Bank oferujcy najwysz zdolno kredytow jest najlepszym bankiem.
Po uwzgldnieniu posiadanych wasnych zasobw finansowych oraz zdolnoci kredytowej wiemy jaka moe by maksymalna warto kupowanego mieszkania, z uwzgldnieniem kosztw zwizanych z zakupem oraz innych planowanych nakadw.
Naley wzi pod uwag nasz biecy budet domowy i ustali JAK WYSOKA MOE BY MAKSYMALNA RATA KREDYTU, aby pozostajce w naszym portfelu pienidze pozwoliy nam normalnie y.
Aktualne przepisy bankowe okrelaj, e suma zobowiza nie moe przekroczy 50% naszych dochodw netto.

ILE PIENIDZY POTRZEBUJEMY?

Koszty nabycia nowej nieruchomoci zazwyczaj nie kocz si na akcie notarialnym.
Nabycie nowej Nieruchomoci to:

  • zakup,
  • wykoczenie,
  • wyposaenie,
  • koszty dodatkowe (notariusz, sd, koszty kredytu).


Trzeba pamita, e wykoczenie mieszkania i jego wyposaenie to spory wydatek, na ktry trzeba by przygotowanym. Nie naley zakada, e na ten cel poyczymy dodatkowe pienidze (nastpny kredyt lub poyczka gotwkowa). Poyczka taka jest droga i udzielana na stosunkowo krtkie okresy. Dlatego naley te koszty uwzgldni przy ustalaniu wysokoci niezbdnego kredytu. Czsto lepiej wzi wikszy kredyt hipoteczny a posiadane rodki wasne przeznaczy na wydatki zwizane z wykoczeniem, remontem lub wyposaeniem mieszkania.

GDZIE SZUKA KREDYTU HIPOTECZNEGO?

Oczywiste, e kredytu szukamy w bankach oferujcych kredyty hipoteczne. Jednak samodzielna analiza ofert bankw jest czsto trudna i dugotrwaa. Trzeba odwiedzi wiele placwek bankowych, przeprowadzi duo rozmw. A i tak nie zawsze rozumiemy wszystko, co do nas mwi doradca bankowy.
Alternatyw jest skorzystanie z usug profesjonalnego doradcy kredytowego, ktry potrafi porwna oferty wielu bankw oraz przygotowa ofert "skrojon" adekwatnie do potrzeb i moliwoci konkretnego klienta. W jednym miejscu moemy uzyska pena informacj nie tracc cennego czasu.
Od doradcy naley oczekiwa uwzgldnienia naszej sytuacji osobistej i naszych realnych potrzeb.

JAKIE CECHY KREDYTU NALEY BRA POD UWAG?

CENA KREDYTU
Cena to nie tylko oprocentowanie. To rwnie prowizja, ubezpieczenia, koszty wyceny nieruchomoci, koszty prowadzenia rachunkw bankowych, uywania kart kredytowych itp. Prawidowe okrelenie penych kosztw kredytu jest trudn sztuk. Porwnania penych kosztw kredytu naley oczekiwa od doradcy kredytowego.

OKRES KREDYTOWANIA
Poszczeglne banki oferuj kredyty hipoteczne z okresem kredytowania do 30, 40 a nawet 50 lat. Naley pamita, e im kredyt duszy tym rata nisza ale koszt kredytu wyszy.

MOLIWO WCZENIEJSZEJ SPATY KREDYTU
Cz bankw pobiera prowizj od wczeniejszej spaty kredytu (czciowej lub cakowitej). Dlatego, jeli zamierzamy dokonywa spaty kredytu szybciej ni to okrela harmonogram spaty zawarty w umowie kredytowej, naley bra t cech pod uwag.

DODATKOWE PRODUKTY
Wikszo bankw oferuje atrakcyjniejsze warunki udzielania kredytw hipotecznych pod warunkiem skorzystania z "pakietw promocyjnych". Pakiety promocyjne zawieraj zwykle obowizek zaoenia rachunku bankowego z minimalnym poziomem wpyww, podpisania umowy karty kredytowej, dodatkowego ubezpieczenia itp.
Zwykle s to korzystne oferty z punktu widzenia cznych kosztw kredyty w caym zaplanowanym okresie kredytowania. Jednak w niektrych sytuacjach Klientom bardziej opaca si skorzysta z warunkw standardowych.
Analiz w tym zakresie powinien przeprowadzi doradca.