Dla firm

 •  

  Kredyt obrotowy

  Kredyt obrotowy to kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie biecej dziaalnoci przedsibiorstwa, np. na zakup wyposaenia, towaru. S to kredyty udzielane przez banki na finansowanie dziaalnoci eksploatacyjnej kredytobiorcy. S uto ...
 •  

  Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny to kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorc przedsiwzi, ktrych celem jest powikszenie wartoci majtku trwaego. rodki pozyskane na jego podstawie mog finansowa inwestycje: ...
 •  

  Inne Formy Finansowania (leasing, faktoring)

  Leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujcy, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystajcemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z okrelonej rzeczy na pewien uzgodniony w ...
 •  

  Finansowanie Poza Systemem Bankowym

  Finansowanie dziaalnoci gospodarczej poza systemem bankowym to m.in. nastpujce moliwoci: pozyskanie inwestora strategicznego (najczciej branowego), ktrego celem jest objcie swoim wpywem ...
 •  

  Doradztwo Gospodarcze

  Oferujemy pomoc w reorganizacji przedsibiorstw uwzgldniajc nastpujce obszary dziaalnoci: finanse, struktura organizacyjna. Pomoemy zbudowa budet przedsibiorstwa oraz mechan ...
 •  

  www.prconnect.pl ...