Dla firm

 •  

  Kredyt obrotowy

  Kredyt obrotowy to kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru. Są to kredyty udzielane przez banki na finansowanie działalności eksploatacyjnej kredytobiorcy ...
 •  

  Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny to kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego. Środki pozyskane na jego podstawie mogą finansować in ...
 •  

  Inne Formy Finansowania (leasing, faktoring)

  Leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony ...
 •  

  Finansowanie Poza Systemem Bankowym

  Finansowanie działalności gospodarczej poza systemem bankowym to m.in. następujące możliwości: pozyskanie inwestora strategicznego (najczęściej branżowego), którego celem jest objęcie swo ...
 •  

  Doradztwo Gospodarcze

  Oferujemy pomoc w reorganizacji przedsiębiorstw uwzględniając następujące obszary działalności: finanse, struktura organizacyjna. Pomożemy zbudować budżet przedsiębiorstwa ...
 •  

  Usługi Marketingowe i PR

  www.prconnect.pl ...