Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorc przedsiwzi, ktrych celem jest powikszenie wartoci majtku trwaego. rodki pozyskane na jego podstawie mog finansowa inwestycje:

  • materialne:
    - zakup rodkw trwaych (tj. samochody, maszyny, urzdzenia),
    - zakup, budow, rozbudow, nadbudow czy modernizacj obiektw zwizanych z dziaalnoci gospodarcz,
  • niematerialne (np. zakup papierw wartociowych, licencji, praw itp.),
  • finansowe (np. zakup akcji lub udziaw).


Warunkiem uzyskania tego rodzaju kredytu jest udokumentowanie efektywnoci ekonomicznej, susznoci inwestycji, przewidywanych zyskw, amortyzacji, gwarancji bankowych oraz dobrze przygotowanych kosztorysw, planw i innych kalkulacji.

FIN-PRO oferuje doradztwo i pomoc w uzyskaniu kredytw gospodarczych.
Dysponujemy ofert wielu bankw i instytucji finansowych, ktrych produkty hipoteczne s najbardziej atrakcyjne na rynku. Dbamy o Klienta, dobierajc ofert najbardziej odpowiadajc potrzebom i moliwociom. Pomagamy przygotowa dokumentacj kredytow oraz uatwiamy kompletowanie zacznikw.


W celu przygotowania oferty prosimy o kontakt z FIN-PRO.