Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego. Środki pozyskane na jego podstawie mogą finansować inwestycje:

  • materialne:
    - zakup środków trwałych (tj. samochody, maszyny, urządzenia),
    - zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą,
  • niematerialne (np. zakup papierów wartościowych, licencji, praw itp.),
  • finansowe (np. zakup akcji lub udziałów).


Warunkiem uzyskania tego rodzaju kredytu jest udokumentowanie efektywności ekonomicznej, słuszności inwestycji, przewidywanych zysków, amortyzacji, gwarancji bankowych oraz dobrze przygotowanych kosztorysów, planów i innych kalkulacji.

FIN-PRO oferuje doradztwo i pomoc w uzyskaniu kredytów gospodarczych.
Dysponujemy ofertą wielu banków i instytucji finansowych, których produkty hipoteczne są najbardziej atrakcyjne na rynku. Dbamy o Klienta, dobierając ofertę najbardziej odpowiadającą potrzebom i możliwościom. Pomagamy przygotować dokumentację kredytową oraz ułatwiamy kompletowanie załączników.


W celu przygotowania oferty prosimy o kontakt z FIN-PRO.