Doradztwo Gospodarcze

Oferujemy pomoc w reorganizacji przedsibiorstw uwzgldniajc nastpujce obszary dziaalnoci:

  • finanse,
  • struktura organizacyjna.


Pomoemy zbudowa budet przedsibiorstwa oraz mechanizmy kontroli jego realizacji. wiadczymy usugi w zakresie przygotowania biznesplanw do celw kredytowych. Zaplanujemy i poprowadzimy projekty restrukturyzacyjne.

W celu przygotowania oferty prosimy o kontakt z FIN-PRO.