Kredyt refinansowy

Kredyt refinansowy jest to kredyt, którym możemy spłacić już posiadane kredyty mieszkaniowe, otrzymując przy tym dużo atrakcyjniejsze warunki spłaty (głównie niższa rata). Refinansowanie kredytu polega na przeniesieniu posiadanego zobowiązania do innego banku, który proponuje lepsze warunki spłaty zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego, a przede wszystkim niższe oprocentowanie. Dzięki kredytowi refinansowemu mamy również możliwość uzyskania dodatkowych "wolnych" środków na finansowanie dowolnych celów.

Kredyt refinansowy przeznaczony jest do finansowania spłaty kredytów zaciągniętych w innym banku na cele mieszkaniowe wraz z należną prowizją od wcześniejszej spłaty. Można też refinansować:

  • cześć spłaconych już rat kapitałowych spłacanego kredytu,
  • udokumentowane środki zainwestowane przez Kredytobiorcę w finansowanie celu mieszkaniowego.


FIN-PRO oferuje doradztwo i pomoc w refinansowaniu kredytów hipotecznych. Zawsze znajdziemy sposób na zmniejszenie wysokości raty lub uzyskanie dodatkowej gotówki.
Dysponujemy ofertą banków, których produkty hipoteczne są najbardziej atrakcyjne na rynku. Dbamy o Klienta, dobierając ofertę najbardziej odpowiadającą potrzebom i możliwościom. Pomagamy przygotować dokumentację kredytową oraz ułatwiamy kompletowanie załączników.

W celu przygotowania oferty prosimy o wypełnienie ankiety lub kontakt z Doradcą FIN-PRO.