Pożyczka gotówkowa jest niezabezpieczonym kredytem na dowolny cel. Służy do sfinansowania bież±cych potrzeb lub niedużych inwestycji, gdy brak gotówki mógłby ograniczać swobodę naszych działań. Ze względu na koszt (zwykle stosunkowo wysoki ze względu na wysokie ryzyko i brak zabezpieczenia) nie ma uzasadnienia finansowanie przy pomocy pożyczki gotówkowej zakupu Nieruchomo¶ci, ¶rodków transportu a tym bardziej spłaty innych kredytów.  
Pożyczka hipoteczna cieszy się dużym zainteresowaniem w¶ród kredytobiorców. Korzystaj± z niej przede wszystkim osoby, które planuj± sfinansowanie np. remontu mieszkania/domu, wypoczynku, wydarzeń rodzinnych, większych zakupów. Jest to również rozwi±zanie służ±ce sfinansowaniu kosztów leczenia, rehabilitacji itp.
Bank nie nakłada ograniczeń jeżeli chodzi o cel na jaki zostanie wydana pożyczka gotówkowa.

FIN-PRO oferuje doradztwo i pomoc w uzyskaniu pożyczki gotówkowej.
Dysponujemy ofert± banków, która pozwala nam zaproponować Klientom atrakcyjne warunki pożyczki. Dbamy o Klienta, dobieraj±c ofertę najbardziej odpowiadaj±c± potrzebom i możliwo¶ciom. Pomagamy przygotować dokumentację kredytow± oraz ułatwiamy kompletowanie zał±czników.

W celu przygotowania oferty prosimy o wypełnienie ankiety lub kontakt z Doradc± FIN-PRO.