Pozostali

FIN-PRO, świadcząc usługi w zakresie pozyskiwania finansowania poza systemem bankowym oraz doradztwa gospodarczego, współpracuje z renomowanymi instytucjami finansowymi, co pozwala na oferowanie szerokiego wachlarza możliwości działań służących rozwiązaniu problemów naszych Klientów.